2022-07-06
Portowanie gry to szereg wyzwań prawnych, biznesowych i technologicznych

portowanie gryDlaczego proces portowania gier jest trudny? Odpowiedzi na to pytanie jest zapewne tak wiele, jak możliwych platform, na które możemy wykonać konwersję. Proces portowania stanowi wyzwanie natury prawnej, biznesowej i technologicznej. Wpływ mają na to  zasoby organizacyjne, wiedza i doświadczenie wykonawcy portu, ale także wiele czynników związanych z samą grą, jak rodzaj silnika, zakres koniecznej modyfikacji assetów lub systemu sterowania. Kluczowe  pozostaje także odpowiednie skonstruowanie umowy na wykonania portu – w zakresie samego procesu współpracy stron, a także własności intelektualnej, co dotyczy zarówno oryginalnego IP związanego z grą, jak i samych rezultatów portowania.

Portowanie

Portowanie, zwane też konwersją, oznacza przeniesienie wersji gry na inną platformę sprzętową lub system operacyjny (np. wersji PC gry na konsolę PS lub Xbox). Z punktu widzenia prawa autorskiego port należy rozpatrywać jako utwór zależny (forma adaptacji) w odniesieniu oryginalnej wersji gry na platformie pierwotnej (art. 2 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku). W tym bowiem przypadku dochodzi do modyfikacji istniejącej wersji gry (platforma bazowa) do jej wersji na inną platformę lub system operacyjny (platforma docelowa). Gra komputerowa łączy w sobie elementy charakterystyczne dla programu komputerowego z innymi elementami twórczymi, w szczególności grafiką i dźwiękiem. Z tego również punktu widzenia modyfikacja kodu źródłowego stanowi wyłącznie jeden aspekt zmian koniecznych do powstania portu gry. Zakres zmian wprowadzonych przez wykonawcę portu może być zróżnicowany (m.in. modyfikacja kodu źródłowego, assetów, mechanik). Istotne są również elementy związane z mechaniką samego tytułu, choćby w aspekcie technicznego sposobu grania, np. poprzez implementację kontrolera odpowiedniego dla konsol. Nawet najbardziej precyzyjna specyfikacja portu docelowego, np. określająca implementację określonych funkcjonalności, rozwiązań, czy sterowania, pozostawi wykonawcy portu wiele decyzji o charakterze twórczym. Niewątpliwym jest tym samym, iż Zmiany takie (efekty tych prac) stanowią niewątpliwie wkład twórczy, podlegający ochronie prawa autorskiego, który wraz z oryginalnym IP tworzy spójną całość w postaci danego portu.

Umowa o wykonanie portu

Umowa na wykonanie portu określać powinna grę, platformy lub systemy docelowe, rodzaj i sposób przekazania materiałów źródłowych (np. kod gry, assety), procedurę odbioru, zasady procesu certyfikacji, wynagrodzenie, a przede wszystkim postanowienia co do przeniesienia praw autorskich i zależnych do portu wraz z uregulowaniami w zakresie autorskich praw osobistych (np. oznaczanie wykonawcy portu). Nie bez znaczenia pozostaje także odpowiedzialność wykonawcy za wady portu, np. bugi, odmowę przyznania certyfikacji przez właściciela platformy docelowej. Istotna jest również ochrona kodu źródłowego, jak też pozostałego IP gry, które dla każdego studia lub wydawcy pozostaje jednym z najważniejszych składników majątkowych spółki. Warto również podkreślić, że nie zawsze oryginalna wersja gry stanowi wyłączną własność spółki z punktu widzenia prawa autorskiego – przykładowo dany wydawca może posiadać wyłącznie licencję od studia, w grze może być użyty silnik podmiotu trzeciego, czy wreszcie część materiałów, jak choćby assety, mogą być licencjonowane. Oprócz ww. elementów typowych dla umowy na wykonanie portu powinno się w niej pojawić szereg innych istotnych postanowień, takich jak choćby zachowanie poufności, przeniesienia praw własności intelektualnej do efektów portowania czy harmonogram prac. Opracowanie bezpiecznej i kompleksowej umowy jest tym samym nie mniej ważne niż sam proces techniczny powstawania portu gry.

Wady portu a certyfikacja

W toku procesu konwersji mogą pojawić się wady, usterki lub inne nieprawidłowości w porcie (szeroko rozumiane błędy). Wskazane błędy mogą wynikać z niezgodności portu z umową, w szczególności z jego ustaloną umownie specyfikacją, ale także ujawnić się podczas procesu certyfikacji. W koniecznym uproszczeniu proces certyfikacji oznacza weryfikację i akceptację portu przez właściciela platformy docelowej, którego efektem jest dopuszczenie gry do sprzedaży na takiej platformie docelowej. Z tych powodów umowa na wykonanie portu powinna również określać – oprócz samej procedury odbioru zarówno poszczególnych etapów, jak też portu jako całości – co stanie się w przypadku ujawnienia takich błędów już po odbiorze gry, w szczególności w toku procesu certyfikacji, a nawet już na etapie komercyjnej eksploatacji portu. Wymaga to nie tylko precyzyjnego zdefiniowana samego błędu, ale także procedury jego usunięcia (np. forma zgłoszenia, czas usunięcia, procedura odbioru).

Portowanie gry jest procesem, który stwarza wyzwania prawne, w szczególności z perspektywy prawidłowego skonstruowania umowy o wykonanie portu oraz właściwej ochrony praw własności intelektualnej. Konwersja od długiego czasu stanowi naturalny element cyklu życia gier, będąc jednocześnie odpowiedzią na zwiększającą się liczbę dostępnych platform i systemów operacyjnych (np. gry w serwisach VOD), osobiste preferencje graczy czy wreszcie zwiększanie dostępności produktów.    

 

 

 

 
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


O serwisie

Blog kancelarii Eversheds Sutherlandna którym piszemy o otoczeniu prawnym wytwarzania, sprzedaży, promocji i utylizacji produktów konsumenckich. Omawiamy kierunki zmian w prawie konsumenckim i ich wpływ na biznes m.in. w kontekście "Nowego ładu dla konsumentów" KE. Poruszamy kwestie regulacyjne związane z pełnym cyklem życia produktu - od pomysłu przez wprowadzenie do obrotu, działania promocyjne, dystrybucję, handel międzynarodowy, relacje z konsumentami, w tym sprawy związane z rękojmią, gwarancją i odpowiedzialnością za produkt przez prawo konkurencji, utylizację i recykling produktów oraz zgodność działalności biznesowej z regulacjami i najlepszymi praktykami dotyczącymi ochrony środowiska. Odnosimy się również do zagadnień związanych z prawnymi aspektami doboru marki produktu oraz egzekwowaniem jej skutecznej ochrony. Serwis tworzą prawnicy zespołu Commercial oraz zaproszeni goście.  

O autorach
Bądź na bieżąco

Zapisz się na newsletter. Zostaw nam adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. Do subskrybentów bloga w pierwszej kolejności trafiać będą również przygotowywane przez nas materiały specjalne.


Tagi
gry komputerowe (6)Koronawirus (6)UOKiK (5)gry wideo (5)prawo autorskie (5)więcej...
Archiwum
2022
Poznaj inne nasze serwisy

Blog IPwSieci.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Przechodzę do serwisu